Tillväxt, vad är det?

Film by Simon Norlin / Malmö Museer